Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Rankingi Cbonds:
banki inwestycyjne

Rankingi archiwalne
Rankingi banków inwestycyjnych, emitentów obligacji i doradców prawnych od 2013 roku.

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Rankingi doradców prawnych

Krajowy rynek obligacji


Rankingi pełnomocników posiadaczy obligacji

Krajowy rynek obligacji

League table to ranking firm sortowanych według pewnych kryteriów w porządku malejącym, na przykład według ilości emisji, zawartych układów lub umieszczonej na rynku objętości. Firma Cbonds udostępnia na swojej stronie rankingi od 2013 roku. Dostępne są rankingi banków, doradców prawnych i emitentów. Głównymi użytkownikami rankingów Cbonds są zespoły Debt Capital Markets i doradcy prawni, którzy używają ich jako promotional material, emitenci obligacji, służby prasowe, media i inne.

Rankingami kluczowymi Cbonds są rankingi banków inwestycyjnych. Na stronie są przedstawione rankingi we wszystkich segmentach rynku euroobligacji, w tym z podziałem na regiony, sektory i rodzaje obligacji (rankingi emisji debiutanckich, obligacji typu sukuk, obligacji zielonych). Rankingi ksiąg popytu na rynkach wewnętrznych obejmują 18 krajów, w tym USA, Rosję i większość krajów WNP, Argentynę, Włochy, Turcję i wiele innych.

Rankingi doradców prawnych pokazują pozycję firm, świadczących usługi w zakresie zawarcia układów wśród innych uczestników rynku według ilości zawartych w ciągu określonego okresu układów. Cbonds udostępnia takiego rodzaju rankingi euroobligacji całego świata i papierów wartościowych Argentyny z informacjami o tym, komu świadczono usługi prawne - organizatorom emisji czy emitentom.

Cechą charakterystyczną league tables Cbonds jest fakt, że firma dokonuje uzgodnienia danych z organizatorami umieszczeń i doradcami prawnymi co kwartał. To pozwala na udostępnienie wiarygodnych i aktualnych informacji o pozycji uczestników na rynku obligacji.

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.