Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

O firmie i dane adresowe

Cbonds to firma informatyczna, która zapewnia klientom kompleksowe informacje na temat globalnych rynków finansowych, której głównym obszarem zainteresowania jest rynek obligacji. Założona w 2000 roku, agencja zyskała reputację renomowanego i kompetentnego źródła aktualnych i dokładnych informacji.
Do naszych klientów należą regionalne banki, zarządzający aktywami, domy maklerskie, firmy rodzinne i prywatni inwestorzy z całego świata. Oferujemy naszym klientom usługi subskrypcji, kanały danych i rozwiązania API.

Rodzaje instrumentów

Obligacje

W naszej bazie danych jest ponad 725 000 obligacji pozostających w obiegu, ze 187 krajów. Zapewniamy również 100% pokrycie bazy euroobligacji i dostarczamy dane cenowe z ponad 300 źródeł giełdowych i pozagiełdowych. W przypadku emisji obligacji obsługujemy charakterystyki opisowe, dokumentację, informacje o cenach i ratingi.

ETF i fundusze powiernicze

Agregujemy i udostępniamy dane dotyczące globalnych funduszy ETF oraz lokalnych funduszy inwestycyjnych na wybranych rynkach. W przypadku funduszy obsługujemy charakterystyki opisowe (strategie, prowizje itp.), informacje o cenach i strukturę aktywów.

Akcje

Udostępniamy dane dotyczące akcji notowanych na największych globalnych giełdach (obecnie ponad 100 giełd). Dla każdej akcji zapewniamy również dostępność charakterystyk opisowych, dokumentacji, informacji o cenach i dywidendach.

Ideksy

Obsługujemy dane na temat setek indeksów i wskaźników dotyczących rynku obligacji, rynku akcji, rynku terminowego (instrumentów pochodnych) oraz pieniężnego, makroekonomii.

Ratingi

Cbonds dostarcza oceny ratingowe uzyskane z globalnych agencji ratingowych, a także z lokalnych agencji na całym świecie

Sprawozdawczość finansowa

Obsługujemy bazę danych sprawozdań finansowych spółek, które są emitentami akcji i obligacji

Zespół

Our Offices

Dane kontaktowe

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.