DATA PLATFORM FOR FINANCIAL MARKET PROFESSIONALS AND INVESTORS
  • High performance interface for global bond market screening
  • Full information on close to 400,000 bonds from 180 countries
  • 100% coverage of Eurobonds worldwide
  • Over 300 primary sources of prices
  • Ratings data from all international and local ratings agencies
  • Stock market data from 60 world trading floors
  • Intuitive, high speed user interface
  • Data access via the website, mobile application and add-in for Microsoft Excel

Centrum Badawcze

Komentarze są dostępne tylko z ostatnich trzech lat
Data zakończenia okresu musi być późniejsza lub identyczna dacie rozpoczęcia okresu

Nasze źródła
Dane zostały pomyślnie zapisane
Zapisz subskrypcję
Powrót do przeglądu