Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Stopy procentowe Banku Centralnego

Opis stopy procentowej Banku Centralnego

Stopa dyskontowa Fed to stopa procentowa funduszy federalnych – jest oprocentowaniem lokat, gdy banki lokują wolne środki znajdujące się na rachunkach Rezerwy Federalnej USA w innych bankach na jedną noc.

Stopa EBC – stopa refinansowania to stopa procentowa, która jest najniższa możliwa dla wniosków o pozyskanie środków w przetargu Europejskiego Banku Centralnego. EBC co dwa tygodnie przeprowadza przetarg na lokowanie funduszy, co jest niezbędne do utrzymania płynności w systemie monetarnym.

Stopa procentowa Banku Anglii – stopa procentowa transakcji repo to to oprocentowanie pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Bank Anglii na zabezpieczenie Papierów Wartościowych. Ta stopa procentowa jest główna w Wielkiej Brytanii.

Stopa dyskontowa Banku Japonii to oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Bank Japonii w celu utrzymania płynności banków. Stopa Banku Japonii – docelowa stopa procentowa pożyczek nocnych to poziom odsetek, który Bank Japonii chce postrzegać jako średnią na rynku depozytów krótkoterminowych. Bank Japonii wpływa na poziom danej stopy poprzez transakcje na rządowych papierach wartościowych.

Kluczowa stopa procentowa Federacji Rosyjskiej to minimalne oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Bank Centralny Rosji (BC FR) bankom handlowym na okres 1 tygodnia, a jednocześnie jest to maksymalna stopa oprocentowania dla depozytów, które Bank Centralny Federacji Rosyjskiej jest gotów zaoferować do gromadzenia środków pieniężnych od banków.

Krzywa dochodowości krajów

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.