Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Informacja w sprawie rejestracji obligacji serii PPA Spółki Ghelamco Invest

24 grudnia 2014
Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Ghelamco Invest”) informuje, że 22 grudnia 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) podjął uchwałę o rejestracji z dniem 23 grudnia 2014 roku 500 000 obligacji serii PPA o wartości nominalnej 100 PLN każda emitowanych przez Ghelamco Invest.
Emisja doszła do skutku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLGHLMC00180.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A.
§ 5 ust. 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
§ 34 ust . 1 pkt. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)
§ 28 ust. 2 Regulaminu GPW
Organizacja — Ghelamco Invest
 • Pełna nazwa
  Ghelamco Invest
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe