Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów oraz przydział obligacji Serii PPA Spółki Ghelamco Invest

23 grudnia 2014
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Ghelamco Invest", "Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na obligacje serii PPA w dniu 19 grudnia 2014 roku Ghelamco Invest dokonała przydziału obligacji serii PPA.

Przedmiotem emisji było 500 000 obligacji na okaziciela serii PPA. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 PLN.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 100 PLN w całym okresie przyjmowania zapisów.

Zapisy na oferowanych 500 000 Obligacji prowadzono od 26 listopada 2014 roku (włącznie) do 19 grudnia 2014 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 19 grudnia 2014 roku.


W okresie subskrypcji 515 Inwestorów złożyło zapisy na 507 131 Obligacji.
Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 500 000 Obligacji 496 Inwestorom. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji wszystkich złożonych zapisów zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym. Średnia stopa alokacji zapisów wyniosła 98,6%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 1,4%.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz § 10 Załącznika Nr 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  37.463.900 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Ghelamco Invest
 • Pełna nazwa
  Ghelamco Invest
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe