Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Informacja o Ostatecznych Warunkach Oferty wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii PPA Ghelamco Invest Sp. z o.o.

17 grudnia 2014
Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia Ostateczne Warunki Oferty wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii PPA, zmienione Komunikatem Aktualizującym nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 roku („Komunikat”).

Obligacje serii PPA emitowane są w ramach II Publicznego Programu Emisji do 2.500.000 obligacji, przyjętego przez Emitenta uchwałą wspólnika Emitenta oraz uchwałą zarządu Emitenta, z dnia 7 marca 2014 roku. Prospekt, zawierający podstawowe warunki emisji Obligacji, został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej (http://ghelamco.com/site/w/investor-relations-poland.html).

Komunikat wraz z Ostatecznymi Warunkami Oferty oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii PPA, w treści zmienionej Komunikatem, zostaną udostępnione w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej http://ghelamco.com/site/w/investor-relations-poland.html.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz § 4 Załącznika Nr 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki:
Ostateczne Warunki Oferty wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii PPA Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Komunikat Aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 roku
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  37.463.900 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Ghelamco Invest
 • Pełna nazwa
  Ghelamco Invest
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe