Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

W sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami serii E spółki ROBYG S.A.

4 grudnia 2014
Po rozpatrzeniu wniosku spółki ROBYG S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii E tej spółki (oznaczonymi kodem „PLROBYG00081”), w związku z zamiarem ich częściowego przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 9 grudnia 2014 r. do dnia 22 grudnia 2014 r. (włącznie).
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  20.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Robyg
 • Pełna nazwa
  Robyg SA
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe