Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Zawieszenie w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami serii G spółki ROBYG

27 czerwca 2014
Uchwała Nr 142/14
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii G
spółki ROBYG S.A.

§ 1


Po rozpatrzeniu wniosku spółki ROBYG S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii G tej spółki (oznaczonymi kodem PLROBYG00115), w związku z zamiarem ich częściowego przedterminowego wykupu, Zarząd BondSpot S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 15 lipca 2014 r.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  early redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  25.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Robyg
 • Pełna nazwa
  Robyg SA
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe