Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji serii K2 spółki ROBYG

18 kwietnia 2014
Uchwała Nr 96/14
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii K2
spółki ROBYG S.A.

§ 1


Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wyznaczyć dzień 24 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii K2 spółki ROBYG S.A. o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLROBYG00164;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) dzień ostatniego notowania – 14.02.2018 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 1 000 szt.,
d) symbol – ROG0218.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  early redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  15.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Robyg
 • Pełna nazwa
  Robyg SA
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe