Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Zawieszenie w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami serii G spółki ROBYG

23 czerwca 2014
Uchwała Nr 715/2014
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 20 czerwca 2014 r.
w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii G
spółki ROBYG S.A.


§ 1


Po rozpatrzeniu wniosku spółki ROBYG S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii G tej spółki (oznaczonymi kodem „PLROBYG00115”), w związku z zamiarem ich częściowego przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 15 lipca 2014 r. (włącznie).


§ 2


Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 1 lipca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  early redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  25.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Robyg
 • Pełna nazwa
  Robyg SA
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe