Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Wcześniejszy wykup Obligacji na skutek ogłoszenia zamiaru umorzenia certyfikatów inwestycyjnych splóki BEST Towarzystwo Funduszy

17 października 2014
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 9 października 2014 r. w przedmiocie ogłoszenia o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B informuje, iż w związku nieotrzymaniem przez Emitenta Żądań Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, Emitent przeznaczy kwotę 6.000.000 zł na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 31 października 2014 r.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  10.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BEST III NS FIZ
 • Pełna nazwa
  BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe