Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

BEST III NS FIZ: Wcześniejszy wykup Obligacji na skutek ogłoszenia zamiaru umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

17 czerwca 2014
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni („Towarzystwo”), działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w przedmiocie ogłoszenia o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B informuje, iż w skutek złożonych przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych („Żądania Wykupu”), Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o wykonaniu przez Emitenta opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariuszy 2.554 obligacji serii I („Obligacje”).

Zgodnie z pkt 10.5.7 Warunków Emisji Obligacji, poza Kwotą Odsetek i Należnością Główną Obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu realizacji Żądań Wykupu.

Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy jest dzień 25 czerwca 2014 r. a nie 24 czerwca 2014 r. jak omyłkowo podano w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.

W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW.

Różnica między kwotą 6.000.000 zł, tj. kwotą przeznaczoną na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, a kwotą wynikającą z realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariuszy, zostanie przeznaczona na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 30 czerwca 2014 r., zgodnie z ogłoszeniem z dnia 9 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Organizacja — BEST III NS FIZ
 • Pełna nazwa
  BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe