Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

BEST III NS FIZ: Zwolnienie części zabezpieczenia

27 sierpnia 2013
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie złożenia wniosku o zwolnienie części zabezpieczenia informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2013 r. Emitent pozyskał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów postanowienia z dnia 23 sierpnia 2013 r. o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na Przedmiocie Zastawu nr 1, o którym mowa w pkt. 4.1.4 Warunków Emisji Obligacji Serii I i J ("Warunki Emisji"). Wykreślenie przedmiotowego zastawu stanowi realizację uprawnienia Emitenta przewidzianego w pkt 4.2.2 lit. a) Warunków Emisji.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wykreślenia w/w zastawu rejestrowego Wskaźnik Wartości Zabezpieczeń do Emitowanych Obligacji, o którym mowa w Warunkach Emisji, nie spadnie poniżej poziomu 150%.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  9.139.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BEST III NS FIZ
 • Pełna nazwa
  BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe