Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

BondSpot: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji serii I oraz J wyemitowanych przez BEST III NS FIZ

20 sierpnia 2013
Uchwała Nr 179/13
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I oraz serii J wyemitowanych przez BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1) wyznaczyć dzień 21 sierpnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela wyemitowanych przez BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY:
a) 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy) obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 31.000.000 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBSTNS00086,
b) 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBSTNS00094;

2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1 lit. a):
a) dzień ostatniego notowania – 17 czerwca 2015 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – BS30615;

3) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1 lit. b):
a) dzień ostatniego notowania – 16 czerwca 2016 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – BS30616.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  13.486.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BEST III NS FIZ
 • Pełna nazwa
  BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe