Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Interfejs API gromadzenia danych dotyczących obligacji i kanały danych

Podstawowe dane dotyczące obligacji i euroobligacji, akcji, funduszy inwestycyjnych i ETF, indeksów i kredytów konsorcjalnych
Rynki rozwinięte i rozwijające się

Zgłoszenie

Zwracamy uwagę
Serwis Cbonds API współpracuje tylko z osobami prawnymi na podstawie zawartej umowy.
Dostęp testowy będzie otwarty do ograniczonego zestawu narzędzi: 10–15 tytułów z każdej klasy aktywów
  • Jeśli Twoja firma już jest aktualnym klientem serwisu API, proszę o wysłanie wniosku o przyłączenie na adres database@cbonds.info
  • Jeśli jesteś studentem uczelni, aby uzyskać dostęp, powinieneś subskrybować API dla uniwersytetu lub możesz skorzystać z dostępu do strony, rejestrując się jako osoba prywatna
Nie doprecyzuj danych
Formaty danych
Nie wiem
Retransmisja danych
Wybór danych
Kraj/Region
Emitenci
Szczegółowe parametry, takie jak NIP, imię i nazwisko, adres
Sprawodzawdzość wg MSSF
Emisje obligacji
parametry obligacji
Plany emisji
Przetargi papierów państwowych
Kowenanty
Notowania akcji, giełdowe
Notowania akcji, pozagiełdowe
Emisje euroobligacji
parametry obligacji, w tym:
Plany emisji
Kowenanty
Notowania euroobligacji giełdowe
Notowania euroobligacji pozagiełdowe
Akcje
Parametry akcji i kwitów depozytowych
Dywidenda
Wyniki obrotu akcjami
Wyniki aukcje kwitami depozytowymi
Udziałowe Fundusze Inwestycyjne i ETF
Szczegółowe parametry
Struktura aktywów
Koszt udziałów i wartość aktywów netto w udziałowych funduszach inwestycyjnych i funduszach
ETF (notowania)
Kod pocztowy
Indeksy rynku obligacji wartości
Indeksy rynku obligacji portfel indeks i wartości
Indeksy rynku pieniężnego i kredytu międzybankowego
Wskaźniki światowe
Wskaźniki makroekonomiczne
Real-time waluty
Aby wyświetlić dane na przykładzie interesujących Cię dokumentów, podaj w komentarzach < B>10-15 ISIN< / b>
Dziękuję, odpowiemy wkrótce
Powrót do strony głównej interfejsu API
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.