Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Krakowski Bank Spółdzielczy: Zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku środków pozyskanych z emisji obligacji serii SBK0923

3 grudnia 2013
Krakowski Bank Spółdzielczy, zwany dalej jako "Bank", informuje, że w dniu 21 listopada 2013 roku, Komisja Nadzoru Finansowego decyzją znak DBS/DBS_W5/7100/5/13/2013/JS, wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku środków pieniężnych pozyskanych z obligacji długoterminowych serii SBK0923 wyemitowanych w dniu 20 września 2013 r. w kwocie 50.000.000 zł (słownie pięćdziesiąt milionów złotych), na okres 10 lat, zgodnie z warunkami emisji przyjętymi przez Zarząd Banku na mocy uchwały nr E/3/176/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, z zastrzeżeniem, że kwota zobowiązań podporządkowanych zaliczonych do funduszy uzupełniających nie może przewyższać połowy funduszy podstawowych Banku.
 • Status
  outstanding
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  50.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BS-KBS KRAKÓW
 • Pełna nazwa
  Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banks

Inne wiadomości firmowe