Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

KDPW: Rejestracja obligacji serii SBK0923 KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

10 października 2013
Uchwała Nr 752/13
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 9 października 2013 r.

§ 1
Na podstawie § 40 ust. 2 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia w dniu 11 października 2013 r. przyjąć do depozytu papierów wartościowych 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii SBK0923 KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr E/3/176/2013 Zarządu KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii SBK0923, oraz nadać im kod PLKRBSP00025.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
 • Status
  outstanding
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  50.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BS-KBS KRAKÓW
 • Pełna nazwa
  Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banks

Inne wiadomości firmowe