Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

GPW: Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji serii SBK0923 wyemitowanych przez KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

11 października 2013
Uchwała Nr 1199/2013
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii SBK0923 wyemitowanych
przez KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

§ 1


Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii SBK0923 wyemitowanych przez KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  outstanding
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  50.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BS-KBS KRAKÓW
 • Pełna nazwa
  Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banks

Inne wiadomości firmowe