Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

RUNICOM SA zakończenie przedterminowego wykupu całej emisji obligacji serii R

31 października 2013
Raport Bieżący nr 36/2013

Zarząd RUNICOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 października 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu ostatniej części obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii R.

Spółka dokonała łącznie przedterminowego wykupu 2.167 obligacji serii R, o łącznej wartości 2.167.000,00 zł (dwóch milionów stu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych) wraz z należnymi odsetkami.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Organizacja — RUNICOM
 • Pełna nazwa
  RUNICOM S.A.
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe