Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

RUNICOM SA wcześniejszy wykup części obligacji serii M

14 marca 2013
Raport Bieżący nr 13/2013

Zarząd RUNICOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 240 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii M, o łącznej wartości 240.000,00 zł (dwustu czterdziestu tysięcy złotych 00/100) wraz z należnymi odsetkami.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  1.560.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — RUNICOM
 • Pełna nazwa
  RUNICOM S.A.
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe