Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

RUNICOM S.A. wyemitował obligacje dwuletnie na łączną kwotę 1.514.000,00 zł

5 czerwca 2014
Raport Bieżący nr 46/2014

Zarząd RUNICOM S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 31 maja 2014 dokonał przydziału 1.514 obligacji niezabezpieczonych serii A4 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.514.000,00 zł. Obligacje zostały objęte przez inwestorów w ramach oferty prywatnej. Cena emisyjna obligacji równa była wartości nominalnej. Ww. obligacje są obligacjami dwuletnimi, a ich oprocentowanie wynosi 10% w skali roku (kupon płatny kwartalnie).

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Organizacja — RUNICOM
 • Pełna nazwa
  RUNICOM S.A.
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe