Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

ABBEY HOUSE GROUP SA Zakończenie subskrypcji obligacji serii M

30 maja 2014
Raport Bieżący nr 36/2014

Zarząd Abbey House Group S.A. (zwanej dalej również "Spółką" "Emitent") informuje o zakończeniu emisji obligacji imiennych serii M. Subskrypcja obligacji serii M prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 8 maja 2014 roku.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
- data rozpoczęcia subskrypcji: 12 maja 2014 roku,
- data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2014 roku;

2. Data przydziału obligacji:
28 maja 2014 roku;

3. Liczba obligacji objętych subskrypcją:
52 obligacji na okaziciela serii M;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła

5. Liczba obligacji serii M które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
52;

6. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane:
100.000 zł za jedną obligację;

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: obligacje serii M przydzielono 8 inwestorom;

8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:
w ofercie obligacji serii M nie uczestniczyli subemitenci;

9. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii M wynoszą: 248.000,00 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 40.000,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 208.000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł.
Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Organizacja — ABBEY HOUSE
 • Pełna nazwa
  Dom Aukcyjny Abbey House S.A.
 • Branża
  Inne branży

Inne wiadomości firmowe