Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

GANT DEVELOPMENT SA - informacja w sprawie niewykupienia obligacji serii F

28 marca 2014
Raport bieżący 17/2014

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, że w dniu 27.03.2014 r. nie nastąpił wykup I, II, III i IV transzy obligacji serii F, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 35.420.200 zł oraz nie nastąpiła zapłata odsetek za ostatni okres odsetkowy od ww. obligacji w łącznej kwocie 1.441.602,14 zł. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może ona mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.
 • Status
  redemption default
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  20.800.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — GANT DEVELOPMENT
 • Pełna nazwa
  GANT DEVELOPMENT S.A.
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe