Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

GANT DEVELOPMENT SA status kuratora ds. obligacji w postępowaniu upadłościowym

25 marca 2014
Raport bieżący 16/2014

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 24 marca 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 21.03.2014 r. w sprawie o sygn. akt VIII GUp 1 14 w przedmiocie wniosku kuratora z dnia 31.01.2014 r. o wykładnię postanowienia ww. Sądu z dnia 15.01.2014 r. w zakresie praw i obowiązków kuratora w postępowaniu upadłościowym toczącym się w spółce Gant Development S.A. w upadłości układowej, w którym ww. Sąd wskazał, że kurator powołany w trybie art. 484 Prawa upadłościowego i naprawczego reprezentuje wyłącznie prawa obligatariuszy posiadających zabezpieczenie na majątku emitenta i zgłasza wierzytelności wynikające jedynie z obligacji zabezpieczonych na majątku emitenta. W związku z powyższym kurator zgłasza wierzytelności wynikające jedynie z obligacji zabezpieczonych na majątku emitenta, czyli na certyfikatach inwestycyjnych GANT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie. Pozostali obligatariusze powinni dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza SSR Pawła Bilińskiego, adres Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII ds. upadłościowych i naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest wagą jaką ww. postanowienie posiada dla toczącego się postępowania upadłościowego.
Organizacja — GANT DEVELOPMENT
 • Pełna nazwa
  GANT DEVELOPMENT S.A.
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe