Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

GPW: Ostatnia sesja notowań dla obligacji serii K4 spółki KRUK

17 stycznia 2014
Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
(CATALYST)
Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy informuje, że 23 stycznia 2014 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii K4 wyemitowanych przez spółkę KRUK S.A. (KRU0214), o terminie wykupu 4 lutego 2014 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000143”.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  20.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — KRUK
 • Pełna nazwa
  KRUK S.A.
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe