Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

GPW: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii T1 spółki KRUK

15 stycznia 2014
Uchwała Nr 36/2014
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii T1
spółki KRUK S.A.


§ 1


Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 15 stycznia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii T1 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000317”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU1217”.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  15.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — KRUK
 • Pełna nazwa
  KRUK S.A.
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe