Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Wprowadzenie do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji serii C11 GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

16 października 2012
Uchwała Nr 174/12 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii C11 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 12 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wprowadzić z dniem 17 października 2012 r. do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii C11 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PL0018200010;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) datę zakończenia obrotu – 11 grudnia 2025 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – WCL1225,
e) rynek notowań – rynek hurtowy instrumentów dłużnych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  outstanding
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  30.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Wloclawek
 • Pełna nazwa
  Wloclawek
 • Kraj rejestracji
  Polska

Inne wiadomości firmowe