Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii C12 GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

19 lutego 2013
Uchwała Nr 194/2013
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C12 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 21 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii C12 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0018200028”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WCL1220”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  50.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Wloclawek
 • Pełna nazwa
  Wloclawek
 • Kraj rejestracji
  Polska

Inne wiadomości firmowe