Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji serii BPL0422 wyemitowanych przez BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU

5 czerwca 2012

Uchwała Nr 518/2012
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii BPL0422 wyemitowanych 
przez BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU

§ 1


Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii BPL0422 wyemitowanych przez BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Organizacja — BS PŁOŃSK
 • Pełna nazwa
  Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banks

Inne wiadomości firmowe