Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

BS PŁOŃSK uzyskał zgodę KNF na zaliczenie środków pieniężnych z obligacji do funduszy uzupełniających na zasadach zobowiązania podporządkowanego

16 sierpnia 2012
Raport Bieżący nr 7/2012

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku informuje, że decyzją z dnia 22 czerwca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku środków pieniężnych pozyskanych z obligacji długoterminowych wyemitowanych w dniu 27 kwietnia 2012 roku w kwocie 7 000 000 zł. (słownie: siedem milionów złotych) na okres 10 lat, na warunkach określonych w dokumencie złożonym przy wniosku Banku z dnia 16 maja 2012 roku "Warunki emisji obligacji na okaziciela serii BPL0422 emitowanych przez Bank Spółdzielczy w Płońsku" na zasadach zobowiązania podporządkowanego.
 • Status
  outstanding
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  7.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BS PŁOŃSK
 • Pełna nazwa
  Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banks

Inne wiadomości firmowe