Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Euroobligacje: Rosja, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

 • Objętość rozmieszczenia
  21.218.176.656 USD
 • Kwota w obrocie
  8.874.457.501 USD
 • Odpowiednik w USD
  1.730.519.212,695 USD
 • Min. jednostka handl.
  1 USD
 • ISIN RegS
  XS0114288789
 • Common Code RegS
  011428878
 • CFI RegS
  DBFUAR
 • FIGI RegS
  BBG000056Z49
 • SEDOL
  B2PHWH0
 • Symbol giełdowy
  RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Pobierz wykres w wygodnym formacie
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono: {{ graphTablePointsTotal }}
Pokaż wszystkie kolumny
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji
Ostatnie dane na
Notowania pozagiełdowe są orientacyjne

Giełdowe i pozagiełdowe notowania

Informacje o emisji

Profil
Rynek krajowych państwowych papierów wartościowych Federacji Rosyjskiej jest reprezentowany przez obligacje pożyczek federalnych (OFZ). Obligacje OFZ są oferowane na przetargach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów albo w ramach subskrypcji zamkniętej. Harmonogram przetargów wraz z informacjami o terminach ...

Rynek krajowych państwowych papierów wartościowych Federacji Rosyjskiej jest reprezentowany przez obligacje pożyczek federalnych (OFZ). Obligacje OFZ są oferowane na przetargach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów albo w ramach subskrypcji zamkniętej. Harmonogram przetargów wraz z informacjami o terminach i planowanym zakresie ofert jest publikowany na stronie internetowej Ministerstwa co kwartał.

Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej określa główne kierunki polityki zarządzania zadłużeniem publicznym Federacji Rosyjskiej. Dokument o tej samej nazwie jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów emituje następujące rodzaje OFZ:
• OFZ-PD – obligacje pożyczek federalnych o stałym oprocentowaniu (stałokuponowe). Wielkość wypłacanego kuponu określona jest z góry przed lokowaniem obligacji i jest stała aż do wykupu.
• OFZ-PK – obligacje pożyczek federalnych o zmiennym oprocentowaniu (zmiennokuponowe). Wielkość wypłacanego kuponu jest związana ze stawką rynku międzybankowego RUONIA. Od roku 2019 roku dochód z kuponu obliczony jest na podstawie średniej stawki RUONIA za bieżący, a nie ubiegły, jak w przypadku poprzednich emisji OFZ-PK, okres odsetkowy z małym „technicznym” opóźnieniem czasowym wynoszącym 7 dni kalendarzowych.
• OFZ-IN – obligacje pożyczek federalnych indeksowane (z indeksowaną wartością nominalną). Do celów indeksacji stosowany jest Indeks cen konsumpcyjnych Federacji Rosyjskiej, który jest publikowany co miesiąc przez Rosstat (Federalną Służbę Statystyki Państwowej).
• OFZ-AD – obligacje pożyczek federalnych amortyzowane (z amortyzacją od zadłużenia). Wartość nominalna dla tych obligacji jest wykupowana w ratach.
• OFZ-n – obligacje pożyczek federalnych dla ludności. Nabyć obligacje OFZ-n mogą jedynie osoby fizyczne, które są obywatelami Federacji Rosyjskiej, bezpośrednio za pośrednictwem banków-agentów: Sbierbank, VTB, Promsvyazbank i Post Bank. Na giełdzie OFZ-n nie są notowane.

Wcześniej Ministerstwo Finansów emitowało następujące rodzaje papierów wartościowych (obecnie są notowane):
• GSO – oszczędnościowe obligacje skarbowe. Oprocentowanie dla takich obligacji było określone na stałe – GSO-PPS (dla wszystkich okresów odsetkowych ustalone jest jednolite oprocentowanie) lub wcześniej ustalone stałe oprocentowanie – GSO-FPS (dla wszystkich okresów odsetkowych oprocentowanie jest określone, ale nie jest takie same). Obligacje GSO przeznaczone były dla rezydentów, dużych inwestorów instytucjonalnych. Ostatnie ulokowanie miało miejsce w październiku 2012 roku.

Opis innych rodzajów obligacji skarbowych, które Ministerstwo Finansów ulokowało w przeszłości, jest dostępny w sekcji „Słownik” na stronie internetowej Cbonds.

Limit pożyczek zewnętrznych jest określony w Programie Państwowych Pożyczek Zewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Załączniku do Budżetu Federalnego Federacji Rosyjskiej na każdy rok podatkowy. Federacja Rosyjska oferuje euroobligacje nominowane w dolarach amerykańskich i euro na giełdach papierów wartościowych: Irlandzkiej, Londyńskiej, Berlińskiej i Luksemburskiej. Lokowanie odbywa się w trybie subskrypcji otwartej lub zamkniętej z udziałem agentów oferujących (organizatorów). Potencjalnymi nabywcami są osoby fizyczne i prawne, rezydenci i nierezydenci Federacji Rosyjskiej.

 • Pożyczkobiorca
  Przejdź na stronę emitenta
  Russia
 • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
  Federacja Rosyjska
 • Sektor
  Państwowy
Zakres
 • Objętość rozmieszczenia
  21.218.176.656 USD
 • Kwota w obrocie
  8.874.457.501 USD
 • Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie
  1.730.519.213 USD
Nominał
 • Min. jednostka handl.
  1 USD
 • Wartość niewykupiona
  0,195 USD
 • Partia krotności
  1 USD
 • Nominał
  1 USD

Parametry przepływów pieniężnych

 • Stawka kuponowa
  7.50%
 • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
  30E/360
 • Konwencja dnia roboczego
  Następnego dnia roboczego
 • Początek naliczania kuponów
  2000-03-31
 • Częstotliwość wypłat kuponu
  2 raz(y) na rok
 • Cena umorzenia
  100%
 • Wygaszenie
  2030-03-31

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Warunki wcześniejszego wykupu

Aukcje do ulokowania

PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Rozmieszczenie

 • Sposób rozmieszczenia
  Subskrypcja otwarta
 • Typ rozmieszczenia
  Publiczne
 • Rating emitenta w dniu rozmieszczenia
  B3 / - / B-
 • Umiejscowienie
  2000-08-25 - 2006-11-28
 • Wartość emisji pierwotnej
  18.336.205.144 USD
 • Cena emisyjna
  100% (5,99%)
 • Czas trwania podczas zamieszczenia
  11,38 lat
 • Autoryzacja
  Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.
Uczestnicy
 • Uczestnik alokacji
  JP Morgan, Citigroup

Przeliczanie i wymiana

Zabezpieczenia Banku Centralnego

 • Data włączenia
  2011-07-18
 • Współczynnik korygujący
  0,98
 • Dyskonto do 6 dni (pocz. / min. / maks.)
  2,00 / - / 4,00
 • Dyskonto od 7 do 14 dni (pocz. / min. / maks.)
  2,00 / - / 4,00
 • Dyskonto do 6 dni (pocz. / min. / maks.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
 • Dyskonto od 7 do 14 dni (pocz. / min. / maks.)
  4,50 / 2,50 / 6,50
 • Dyskonto od 15 do 90 dni (pocz. / min. / maks.)
  5 / 3 / 7
 • Dyskonto od 91 do 180 dni (pocz. / min. / maks.)
  5 / 3 / 7
 • Dyskonto od 180 do 365 dni (pocz. / min. / maks.)
  5 / 3 / 7

Przymierza

 • Cross default (naruszenie zobowiązań z tytułu innych umów)
 • Inne
 • Kowenanty finansowe
 • Ograniczanie zadłużenia spółek zależnych
 • Ograniczenia dotyczące płatności w odniesieniu do spółek zależnych
 • Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów
 • Ograniczenie dotyczące sprzedaży aktywów z leasingiem zwrotnym
 • Ograniczenie dotyczące zabezpieczenia w postaci zastawu
 • Ograniczenie działalności
 • Ograniczenie fuzji
 • Ograniczenie inwestycji
 • Ograniczenie nakładania zobowiązań dłużnych według rang
 • Ograniczenie płatności
 • Ograniczenie transakcji z podmiotami afiliowanymi
 • Ograniczenie zadłużenia
 • Oznaczenie praw spółek zależnych (restricted / unrestricted)
 • Przypadki niewypłacalności
 • Warunek zawieszenia kowenantów
 • Wyzwalacz ratingowy
 • Zastrzeżenia dotyczące działań zbiorowych

  majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

 • Zmiana kontroli

Dodatkowe informacje

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

Ostatnie emisje

Identyfikatory

 • Numer rejestracyjny
  SK-0-CM-128
 • Rejestracja
  2000-08-25
 • ISIN RegS
  XS0114288789
 • ISIN 144A
  ***
 • CUSIP RegS
  ***
 • CUSIP 144A
  ***
 • Common Code RegS
  011428878
 • Common Code 144A
  011528406
 • CFI RegS
  DBFUAR
 • CFI 144A
  DBFUFR
 • Nazwa skrócona emisji w systemie handlu
  RUS-30
 • DCC RegS
  RF0000008264
 • DCC 144A
  RF0000008265
 • FIGI RegS
  BBG000056Z49
 • FIGI 144A
  BBG00000L8W2
 • WKN RegS
  109370
 • WKN 144A
  557628
 • SEDOL
  B2PHWH0
 • Symbol giełdowy
  RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
 • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej
  BON1

Ratingi

Klasyfikator emisji

 • Senior Unsecured
 • Registered
 • Kuponowe
 • Dokumentalne
 • Amortyzacja
 • Callable
 • CDO
 • Zamienne
 • Obligacje dwuwalutowe
 • Zmienne oprocentowanie
 • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
 • Obligacja zagraniczna
 • Zielone obligacje
 • Indeksowane
 • Emisje organizacji międzynarodowych
 • Listy zastawne
 • Wieczne
 • Płatność w naturze
 • Emisje nierynkowe
 • Odkupienie połączone
 • Restrukturyzacja
 • Obligacje detaliczne
 • Zabezpieczone
 • Sekurytyzacja
 • Lista produktów strukturowanych
 • Podporządkowane
 • Obligacje Sukuk
 • Obligacja Trace-eligible

Posiadacze instytucjonalne