Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

W sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii H spółki RONSON EUROPE N.V.

29 sierpnia 2014
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1) wyznaczyć dzień 3 września 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii H spółki RONSON EUROPE N.V., o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLRNSER00060;

2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a) dzień ostatniego notowania – 13 lutego 2018 r.,

b) jednostkę obrotu – 1 szt.,

c) jednostkę obligatoryjną – 1.000 szt.,

d) symbol – RON0218.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  5.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Ronson Development
 • Pełna nazwa
  Ronson Development SE
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe