Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

EGB INVESTMENTS SA Zakończenie emisji obligacji serii Ź.

19 maja 2014
Raport Bieżący nr 39/2014

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że 15 maja br. została zakończona emisja obligacji serii Ź w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 60 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 38/2014 z 15 maja 2014 roku).

Celem emisji obligacji serii Ź jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Ich przydział nastąpił 15 maja 2014 roku zgodnie ze złożonymi zapisami, według swobodnego wyboru dealera Emisji tj. BRE Bank S.A. W tym samym dniu dokonane zostały wpłaty za objęte obligacje, wskutek czego emisja obligacji serii Ź została zakończona. Ostatecznie Inwestorzy objęli 29 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii Ź o łącznej wartości 2,9 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 100 tys. zł.

Termin wykupu tej serii obligacji upływa 16 maja 2016 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest BRE Bank S.A.

Obligacje serii Ź są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Organizacja — EGB Investments
 • Pełna nazwa
  EGB Investments S.A.
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Banki i instytucji finansowe

Inne wiadomości firmowe