Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii BA spółki PCC ROKITA

13 maja 2014
Uchwała Nr 564/2014
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii BA spółki
PCC ROKITA S.A.

§ 1


Na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii BA spółki PCC ROKITA S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  22.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — PCC Rokita
 • Pełna nazwa
  PCC Rokita SA
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Inne wiadomości firmowe