Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji serii G1 zamiennych na akcje serii Z spółki MCI MANAGEMENT

16 kwietnia 2014
Uchwała Nr 94/14
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia
do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii G1 zamiennych na akcje serii Z
spółki MCI MANAGEMENT S.A.


§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii G1 zamiennych na akcje serii Z spółki MCI MANAGEMENT S.A., o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  50.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — MCI Capital
 • Pełna nazwa
  MCI Capital
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Inne branży

Inne wiadomości firmowe