Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

MEW SA emisja obligacji na okaziciela serii A2

20 grudnia 2013
Raport Bieżący nr 53/2013

W dniu 19 grudnia 2013 roku syndyk MEW SA w upadłości likwidacyjnej powziął informację, iż na podstawie uchwały zarządu MEW SA z dnia 04-02-2013 roku spółka wyemitowała cztery obligacje na okaziciela serii A2:

1. Termin otwarcia subskrypcji to dzień 05-02-2013 rok

2. Termin zamknięcia subskrypcji to 08-02-2013 rok

3. Przedmiot emisji cztery obligacje na okaziciela o wartości nominalnej

189 000,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 756 000,00 zł

4. Obligacje serii A2 będą zerokuponowe - obligacje sprzedawane z dyskontem

5. Cena emisyjna pojedynczej obligacji to 150 000,00 zł.

6. Obligacje nie są zabezpieczone

7. Data wykupu obligacji została określona na 07-02-2015 roku.

Z dokumentów jakie posiada syndyk wynika, iż pierwotnie obligacje objęła spółka zależna do MEW SA. Syndyk dokonuje analizy dokumentów związanych z emisją obligacji przez MEW SA. Biorąc pod uwagę postępowanie upadłościowe Emitenta, roszczenie Obligatariusza podlegać będzie rozpatrzeniu w ramach listy wierzytelności MEW SA.
Organizacja — MEW
 • Pełna nazwa
  MEW S.A.
 • Branża
  Energetyka

Inne wiadomości firmowe