Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

KDPW: Rejestracja obligacji serii B spółki ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW

16 grudnia 2013
Uchwała Nr 970/13
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 13 grudnia 2013 r.

§ 1
1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SP. Z O.O., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 13.700 (trzynaście tysięcy siedemset) obligacji na okaziciela serii B spółki ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SP. Z O.O. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 lipca 2015 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/07/2013 Zarządu tej spółki z dnia 1 lipca 2013 r., oraz oznaczyć je kodem PLZMMM000023, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2
Informacja o zarejestrowaniu obligacji, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLZMMM000023 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  1.370.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Myslaw
 • Pełna nazwa
  Myslaw
 • Branża
  Przemysł spożywczy

Inne wiadomości firmowe