Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

GPW: Koniec okresu autoryzacji w ramach Catalyst obligacji serii A09 wyemitowanych przez POWIAT JAROSŁAWSKI

12 grudnia 2013
Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 grudnia 2013 roku
(CATALYST)


Zarząd Giełdy informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 roku upływa okres autoryzacji w ramach Catalyst obligacji serii A09 wyemitowanych przez POWIAT JAROSŁAWSKI (JAR1213A), o terminie wykupu 18 grudnia 2013 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0016200012”.
W związku z powyższym od dnia 19 grudnia 2013 r. Giełda zaprzestanie publikowania informacji na temat ww. obligacji.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  1.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Powiat Jarosławski
 • Pełna nazwa
  Powiat Jarosławski

Inne wiadomości firmowe