Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

BEST III NS FIZ: Wcześniejszy wykup Obligacji serii I na skutek ogłoszenia zamiaru umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

16 stycznia 2014
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni ("Towarzystwo"), działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. w przedmiocie ogłoszenia o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B informuje, iż w skutek złożonych przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych ("Żądania Wykupu"), zarząd Towarzystwa dokonał redukcji złożonych Żądań Wykupu i podjął decyzję o wykonaniu opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariuszy 995 obligacji serii I ("Obligacje").

Zgodnie z pkt 10.5.7 Warunków Emisji Obligacji, Obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu realizacji Żądań Wykupu.

Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy jest dzień 23 stycznia 2014 r.

W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  13.486.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —

Inne wiadomości firmowe