Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Watchlist

Obserwowanych usługa

Analiza i porównanie
emisji

Lista dokumentów z listy
obserwowanych wygodnie
zintegrowane z innymi Cbonds usług

Ponad 350 000 obligacji i
250 cytaty źródła

30 Parametry każdego problemu,
zawiadomienie o działaniach korporacyjnych emitenta na poczcie

Dostępność

Dzienny dostęp do listy obserwowanych
papierów wartościowych w przeglądarce, Excel, telefon komórkowy

Serwis Watchlist pozwala na bieżąco śledzić aktualne informacje o cenach i rentowności obligacji i euroobligacji z Państwa listy. System umożliwia przeglądaniew wygodnej formie notowań obligacji i euroobligacji (bid, ask, rynkowe, średnie ważone i uznane) dla wybranych platform handlowych, parametrów emisji (nominał, część krotności, data zapadalności, data oferty) oraz emitentów (kraj, ratingi), obliczonych wskaźniki analityczne (rentowność i ich zmiany, duracja, dochód kuponowy itp.). Dane są dostępne do pobrania w formatach xls lub csv. Usługa jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników i jest wbudowana w konto osobiste. Dla klientów usług płatnych udostępnia się zaawansowaną funkcjonalność.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×