Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Ładowanie danych, proszę poczekać...

Request and receive trading floor prices directly in Excel
More...

System transakcyjny:
Wybierz system transakcyjny

Wybierz wszystkoUsuń wszystkoRegion:
Wybierz region

Wybierz wszystkoUsuń wszystko
 • Afryka
 • Ameryka Łacińska
 • Azja (bez. Japonii)
 • Bliski Wschód
 • Wybrane: 8 z 8

Kraj:
Wybierz kraj

Wybierz wszystkoUsuń wszystko

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algieria
 • Andorra
 • Wybrane: 213 z 213

Branża:
Wybierz branżę

Wybierz wszystkoUsuń wszystko • Banki i instytucji finansowe
 • Banks
 • Budownictwo i rozwój
 • Wybrane: 23 z 23
Sektor:Emitent:
Wybierz emitenta

 • Wszystkie możliwe

Emisja:
Wybierz emisję

 • Wszystkie możliwe
Typ emisji:

Waluta emisji:
Wybierz walutę

Wybierz wszystkoUsuń wszystko

 • AED
 • AFN
 • ALL
 • AMD
 • Wybrane: 149 z 149

Yield (by Indicative Price), %:

Duracja, lat:

Obrót, mln.:

Metoda wyszukiwania:

Data:

Resetuj formularz

Zapisane zapytania:
Brak zapisanych zapytań

Dane ogólne

Znaleziono emisji (na biezace date): 0
Znaleziono emitentów (na biezace date): 0
Sekcja „Notowania systemów handlowych” przedstawia dane o wynikach obrotu na światowych giełdach i rynku pozagiełdowym OTC na koniec każdego dnia handlowego. W tej sekcji przedstawiono również wyniki obliczeń indykatywnych notowań Cbonds Estimation i Cbonds Valuation, które Cbonds oblicza zgodnie z metodą uwzględniającą dane o notowaniach bid i ask od różnych dostawców notowań (parkietów giełdowych i uczestników rynku pozagiełdowego).

Strona jest formularzem wyszukiwania, który pozwala znaleźć notowania obligacji i euroobligacji według różnych filtrów: kraj, region, branża, sektor, dochodowość, czas trwania. Dane można uzyskać zarówno dla określonego okresu, jak i dla określonej daty.

Wyniki wyszukiwania pokazują różne rodzaje cen, wybrane parametry emisji, dane o obrotach i liczbie transakcji, a także obliczone wskaźniki analityczne.

Kolumna ceny indykatywnej pokazuje ofertę wybraną przez Cbonds zgodnie z następującym priorytetem cen: Średnia cena (Average), Cena rynkowa (Market), Cena zamknięcia (Close), Cena zaakceptowana (Admitted), Średnia cena (Admitted), Ostatnia cena ( Last). Kolumna „Rodzaj ceny indykatywnej” pokazuje rodzaj ceny, która została wybrana jako indykatywna na poprzednim etapie. Cena indykatywna służy do obliczenia efektywnych dochodowości, czasu trwania, zmodyfikowanego czasu trwania, spreadów.

Wskaźniki dochodowości, czasu trwania, narosłego dochodu z kuponów NKD i wartości spreadów Cbonds oblicza samodzielnie za pomocą kalkulatora obligacji Cbonds. Wszystkie formuły stosowane do obliczania wskaźników analitycznych podano w informatorze do kalkulatora.

Wyniki wyszukiwania pokazują efektywne dochodowości (o ile nie wskazano inaczej). W kolumnie z indykatywną dochodowością podana jest dochodowość, która jest obliczana na podstawie ceny indykatywnej. Jeśli odnośnie emisji można obliczyć wskaźnik do umorzenia, do oferty i bieżącą rentowność, wówczas Cbonds wybiera rentowność indykatywną na podstawie następującego priorytetu: dochodowość do umorzenia (Maturity), dochodowość do oferty (put/call) efektywna (Put/Call), dochodowość bieżąca (Current). Kolumna „Rodzaj wydajności indykatywnej” pokazuje rodzaj dochodowości, która została wybrana jako indykatywna na poprzednim etapie.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
 • Cbonds is a global data platform on bond market
 • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
 • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
 • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×