Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Cbonds Page: Price Center «Cbonds Valuation»

nazwa firmy Price Center «Cbonds Valuation»
pełna nazwa firmy Price Center "Cbonds Valuation"
kraj Rosja
country of registration Rosja
branża Inne branży
telefon +7 (812) 336-97-21
faks +7 (812) 336-97-21
e-mail global@cbonds.info
strona internetowa http://cbonds.pl/quotes/

Profil

Centrum Cenowe „Cbonds Valuation” jest oddziałem Cbonds.ru Sp. z o.o. i realizuje swoją działalność zgodnie z „Regulaminem Centrum Cenowego „Cbonds Valuation”, opublikowanym poniżej w rozdziale „Dokumenty”. Głównym celem działalności Centrum Cenowego „Cbonds Valuation” jest obliczenie notowań indykatywnych Cbonds rynku obligacji i euroobligacji „Cbonds Valuation” (dalej Notowań Indykatywnych). Obecnie Centrum Cenowe „Cbonds Valuation” oblicza wartość euroobligacji (noty globalne i międzynarodowe) Rosji i krajów WNP, notowanych na jednej z giełd międzynarodowych i sprzedawanych na rynku (posiadają regularnie aktualizowane notowania bid i/lub ask na parkietach giełdowych lub na rynku pozagiełdowym).

 

Obliczenie notowań indykatywnych jest realizowane zgodnie z metodą, opublikowaną poniżej w rozdziale „Dokumenty”.
Celem budowania Notowań Indykatywnych jest wybór w trybie codziennym notowań aktywów w maksymalnym, w ramach możliwości analitycznych i opinii ekspertów spółki Cbonds.ru Sp. z o.o., stopniu odpowiadających obecnej koniunkturze rynkowej i tendencjom popytu i podaży.

 

Wynikiem końcowym metody jest ustalenie jedynego dla każdego aktywu notowania „Cbonds Estimation”, które uwzględnia dane z notowań bid i ask od różnych dostawców notowań (parkietów giełdowych i rynku pozagiełdowego).

Notowania indykatywne «Cbonds Estimation» są publikowane w serwisie Cbonds w rozdziale «Notowania systemów transakcyjnych» (http://cbonds.pl/quotes).

Кontakty

Elena
Skurihina
Head of Development
+7 (812) 336-97-21 *118
+7 (812) 336-97-21
Konstantin
Vasilyev
Partner, Deputy CEO of Cbonds.ru Ltd
+7 (812) 336-97-21 *105
+7(812)336-97-21
+7 (812) 336-97-21
+7 (812) 336-97-21

News and documents

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×