Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Cbonds Page: Cbonds Estimation

nazwa firmy Cbonds Estimation
pełna nazwa firmy Cbonds Estimation
kraj Rosja
country of registration Rosja
branża Inne branży
telefon +7 (812) 336-97-21
faks +7 (812) 336-97-21
e-mail global@cbonds.info
strona internetowa http://cbonds.pl/quotes/

Profil

Obliczenie notowań indykatywnych Cbons rynku obligacji i euroobligacji Cbonds Estimation odbywa się dla obligacji* i euroobligacji, notowanych na jednej z giełd międzynarodowych i sprzedawanych na rynku (które posiadają stale aktualizowane notowania bid i/lub ask na parkietach giełdowych lub na rynku pozagiełdowym). Obliczenie odbywa się zgodnie z metodą, opublikowanej poniżej w rozdziale „Dokumenty”.

 

Celem budowania notowań indykatywnych „Cbonds Estimation” jest wybór w trybie codziennym notowań aktywów w maksymalnym, w ramach możliwości analitycznych i opinii ekspertów spółki Cbonds.ru Sp. z o.o., stopniu odpowiadających obecnej koniunkturze rynkowej i tendencjom popytu i podaży.

 

Wynikiem końcowym metody jest ustalenie jedynego dla każdego aktywu notowania „Cbonds Estimation”, które uwzględnia dane z notowań bid i ask od różnych dostawców notowań (parkietów giełdowych i rynku pozagiełdowego).

Notowania indykatywne „Cbonds Estimation” są publikowane w serwisie Cbonds w rozdziale „Notowania systemów transakcyjnych” (http://cbonds.pl/quotes/).

 

* - oprócz lokalnych obligacji Rosji notowanych na Giełdzie Moskiewskiej i sprzedawanych na rynku (notowanych na rynkach giełdowych i pozagiełdowych) na które Cbonds nie może dać ceny z węższym zakresem cen kupna-sprzedaży, niż na Giełdzie Moskiewskiej.

Кontakty

Elena
Skurihina
Head of Development
+7 (812) 336-97-21 *118
+7 (812) 336-97-21
Dmitriy
Alekseev
Head of International Fixed Income Department
+7 (812) 336-97-21 *116
Konstantin
Vasilyev
Partner, Deputy CEO of Cbonds.ru Ltd
+7 (812) 336-97-21 *105
+7(812)336-97-21

News and documents

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×