Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

BVT — Company card

nazwa firmy BVT
pełna nazwa firmy BVT S.A.
kraj Polska
branża Inne branży
strona internetowa http://www.bvtsa.com.pl/

Profil

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka BVT S.A. połączyła się ze Spółką Windykacja PL Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia (inkorporacji) przez BVT S.A. Spółki Windykacja PL Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Windykacja PL Sp. z o.o. na BVT S.A. Od tej daty BVT S.A. z mocy prawa przejmuje i odpowiada za wszelkie zobowiązania i należności Windykacji PL Sp. z o.o. jak i wchodzi we wszelkie jej prawa i obowiązki. BVT S.A. prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nabyte przez BVT S.A pakiety wierzytelności, zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie.
Show full profile info

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 4 9 307 000

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
BVT, 7.6% 20jun2020, PLN (E) 1 PLN W obrocie
BVT, 7.8% 5jan2020, PLN (D) 2 PLN W obrocie
BVT, 7.8% 20apr2019, PLN (C) 3 PLN W obrocie
BVT, 8% 30nov2018, PLN (A) 3 PLN W obrocie
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×