Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

HFT Brokers DM — Company card

nazwa firmy HFT Brokers DM
pełna nazwa firmy HFT Brokers Dom Maklerski S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://www.dmprospectus.pl/

Profil

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (były Dom Maklerski Prospectus S.A.) oferuje swoim klientom najwyższej jakości usługi oraz umożliwia i ułatwia dostęp do rynku kapitałowego. Jest niezależnym domem maklerskim utworzonym w 2006 roku. Dnia 7 lipca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na prowadzenie działalności maklerskiej przez Spółkę. Prowadzenie działalności maklerskiej Spółka rozpoczęła w dniu 1 grudnia 2008 r. Przedmiotem działalności Domu Maklerskiego Prospectus SA jest prowadzenie działalności maklerskiej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Show full profile info
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×