Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

UNITED — Company card

nazwa firmy UNITED
pełna nazwa firmy UNITED S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://unitedsa.pl/

Profil

UNITED SA (d. STOCKinfo SA) – przedmiotem działalności Spółki jest sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, pozyskiwanie finansowania na prowadzenie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej spółek podporządkowanych.
Show full profile info

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
UNITED, 10% 09jan2015, PLN (B) 4 PLN Wykupiona
UNITED, 10% 30dec2016, PLN (A) 8 PLN Wykupiona
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×