Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

PKP PLK — Company card

nazwa firmy PKP PLK
pełna nazwa firmy PLK S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Transport i logistyka
strona internetowa http://www.plk-sa.pl/

Profil

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych. Podstawową usługą świadczoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym, zgodnie z zasadą równego ich traktowania. Spółka buduje strategię działania, w oparciu o rządowe dokumenty o charakterze strategicznym, politykę transportową Unii Europejskiej, respektując zobowiązania wynikające z Umów międzynarodowych zawartych przez Rząd Polski, krajowe i unijne uregulowania prawne oraz uwzględniając swoje potrzeby wynikające z bieżącej działalności, uwarunkowań handlowych i sytuacji na rynku.
Show full profile info

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
PKP Energetyka, 31dec2049, PLN (PKP1249) 500 PLN W obrocie
Polskie Koleje Państwowe, 5.750% 20oct2016, EUR 180 EUR Wykupiona
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×