Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Instytut Rynku Finansowego — Company card

nazwa firmy Instytut Rynku Finansowego
pełna nazwa firmy Fundacja "Instytut Rynku Finansowego"
kraj Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://irf.home.pl/

Profil

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w zakresie rozwoju rynku finansowego oraz gospodarki w Polsce, w kontekście:
zasad funkcjonowania rynku finansowego i gospodarki,
edukacji uczestników rynku finansowego i życia gospodarczego,
rozwoju umiejętności i wiedzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia modernizacji Państwa, jego stabilności oraz wzrostu gospodarczego;
wspomagania rozwoju demokracji oraz samorządności;
wspierania rozwoju rynku finansowego oraz wiedzy na jego temat;
wspierania modernizacji oraz reform Państwa;
tworzenia mechanizmów oraz instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki w zakresie rynku finansowego
Show full profile info
minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×