Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Upturn — Company card

nazwa firmy Upturn
pełna nazwa firmy Upturn S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Budownictwo i rozwój
strona internetowa http://upturnsa.pl/

Profil

Upturn S.A. prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, papierami wartościowymi i wierzytelnościami, analiz inwestycyjnych oraz pozyskiwania finansowania potencjalnych inwestycji. W ramach tej działalność nabywa nieruchomości, prawa lub aktywa finansowe związane z nieruchomościami - w tym akcje i udziały spółek celowych lub spółek posiadających prawa do nieruchomości oraz inwestuje na rynku kapitałowym. Upturn S.A. świadczy usługi w zakresie analiz inwestycyjnych i doradztwa w zakresie inwestycji w nieruchomości, zawierające informacje dotyczące inwestycji w określone nieruchomości oraz oceny przewidywanej efektywności inwestycji tego typu.
Show full profile info

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
Upturn, 8% 06jul2017, PLN (A1) 40 PLN Wykupiona
minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×